مقالات

به روزترین مقالات در زمینه تهویه مطبوع

لیست قیمت محصولات واته

مقایسه چیلر هوا خنک و آب خنک و تفاوت آنها با یکدیگر

مقایسه چیلر هوا خنک و آب خنک و تفاوت آنها با یکدیگر

دسامبر 11, 2022

مقایسه چیلر هوا خنک و آب خنک را با هم و تفاوت آنها از نظرظاهر و مصرف آب و عملکرد و نگهداری آن را با یکدیگر بررسی کنیم.

برای مشاوره رایگان ، برآورد قیمت و ثبت سفارش با شماره های زیر تماس بگیرید.

چیلر آب خنکچیلر هوا خنک
کندانسور آب خنک کندانسور هوا خنک

۱ . تفاوت چیلر هوا خنک و آب خنک از نظر ظاهر

ظاهر چیلر هوا خنک و آب خنک شبیه هم هستند. هر دو از قطعات اصلی کمپرسور ، اواپراتور ، کندانسور و شیر انبساط تشکیل می شوند. مهمترین تفاوت آن این است که کندانسور یا با آب خنک می شود و یا با هوا.

اگرکندانسور با آب خنک شود به آن چیلر تراکمی آب خنک می گویند که به دستگاه برج خنک کننده و پمپ هم احتیاج دارد. اگر کندانسور با استفاده از فن دمنده هوا ، خنک شود به آن چیلر تراکمی هوا خنک می گویند که به برج خنک کننده و پمپ احتیاجی ندارد.

کندانسورهوا خنک از لوله های فین دار ساخته شده است که فن هوا را از داخل کندانسورعبور میدهد وکندانسور را خنک می کند.

در نقطه شروع سیکل ، کمپرسور باعث می شود گازمبرد متراکم شود و فشار و دما را بالا می برد. مبرد متراکم از راه لوله مسی به کندانسور انتقال داده می شود. کندانسور مجموعه ای از لوله های مسی فین های آلومینیوم است که در قسمت بالای آن مقداری فن قرار گرفته است و این فن ها حجم زیادی از هوا را از سطح کندانسور عبور می دهند تا درجه حرارت مبرد کم شود. و بعد از کم شدن درجه حرارت ، مبرد داخل لوله های کندانسور به حالت مایع تغییر میکند و مبرد با یک لوله دیگر از یک قطعه بسیار مهم به نام شیرانبساط عبورمی کند. وظیفه این شیراین است که مبرد را منبسط  کرده وباعث افت فشار مبرد می شود ومبرد آماده تبخیر می شود و با گرفتن کوچکترین حرارت از محیط ، مبرد تبخیر می شود.

مبرد حرارت آب را در اواپراتورجذب می کند و آب را سرد می کند و بعد برای مصارف سرمایشی مورد مصرف قرار داده می شود.

۲ . مقایسه چیلر هوا خنک و آب خنک از نظر مصرف آب

مرحله های بالا در چیلر آب خنک هم تکرار می شود. فقط با این تفاوت که دیگر کندانسور دارای فن و هوا خنک نیست. با آب برج خنک کننده ، خنک می شود. یعنی مبرد پس از کمپرسورداخل لوله های مسی کندانسورمی شود ولی این بارازاطراف لوله ها ، آب ردمی شود. آبی که حرارت مبرد را می گیرد خودش  باید به گونه ای خنک شود که دوباره بتواند از مبرد حرارت را بگیرد. آب به برج خنک کننده پمپاژ می شود و بعد از آن که حرارت خود را به هوای آزاد داد ، دوباره به کندانسور برگردانده می شود. و سمت دیگر چیلر یک مصرف کننده قرار دارد که از آب سرد چیلر استفاده می کند.

بر اثر تبخیر مقداری از آب داخل برج خنک کننده کم می شود وبه آب جبرانی نیازهست و چیلر آب خنک آب مصرف می کند ولی درچیلر هوا خنک ، آب وجود ندارد و به آب نیاز ندارد. در مناطقی کمبود آب دارند بهتر است که از نوع هوا خنک استفاده شود. چیلرهای تراکمی هوا خنک به برج خنک کننده احتیاجی ندارند ، پس مصرف آب ندارند. فقط درزمان راه اندازی اولیه چیلر ، مقداری آب به همراه ضد یخ داخل اواپراتور چیلر پر می شود ودیگر به آب احتیاجی نیست.

۳ . مقایسه چیلر هوا خنک و آب خنک از نظر عملکرد

ازلحاظ کارکرد ، چیلر هوا خنک وابسته به درجه حرارت هوای بیرون و زیاد یا کم شدن درجه حرارت محیط به کارکرد آن تاثیر دارد ولی کارکرد چیلر آب خنک به دمای محیط وابسته نیست. چون در چیلر هوا خنک هر چقدر دمای هوای بیرون زیاد شود ، قدرت دفع گرما در کندانسور کم می شود. و باید این را هم در نظر داشت که در مناطقی که آب و هوای مرطوب دارند از چیلر آب خنک نباید استفاده شود چون همینطور که گفتیم در چیلرآب خنک ، کندانسوراز طریق برج خنک کننده ، خنک می شود و در مناطقی که مرطوب هستند ، راندمان برج خنک کننده کم می شود.

۴ . مقایسه چیلر هوا خنک و آب خنک از نظر نگهداری

چیلر هوا خنک نسبت به چیلرآب خنک به نگهداری کمتری احتیاج دارد. تنها چیزی که نیاز دارد این است که کویل های کندانسور به طوردوره ای پاکسازی می شوند واز ایجاد رسوب در کویل جلوگیری شود. در نوع آب خنک به علت استفاده از آب در مدار آن ، به نگهداری بیشتری نیاز است. میزان نگهداری به کیفیت آب موجود بستگی دارد که با اضافه کردن ترکیبات شیمیایی به آب از خوردگی و رسوب آن جلوگیری می کند. به همین دلیل تبخیر مقداری از آب در چیلر آب خنک باید آب جبرانی جایگزین شود وعلاوه بر مصرف آب باید ترکیبات شیمیایی هم به آن اضافه شود و در نهایت باید بیشتر نگهداری شود.

ازلحاظ کارکرد ، چیلر هوا خنک وابسته به درجه حرارت هوای بیرون و زیاد یا کم شدن درجه حرارت محیط به کارکرد آن تاثیر دارد ولی کارکرد چیلر آب خنک به دمای محیط وابسته نیست. چون در چیلر هوا خنک هر چقدر دمای هوای بیرون زیاد شود ، قدرت دفع گرما در کندانسور کم می شود. و باید این را هم در نظر داشت که در مناطقی که آب و هوای مرطوب دارند از چیلر آب خنک نباید استفاده شود چون همینطور که گفتیم در چیلرآب خنک ، کندانسوراز طریق برج خنک کننده ، خنک می شود و در مناطقی که مرطوب هستند ، راندمان برج خنک کننده کم می شود.

 

انتخاب چیلر هوا خنک یا آب خنک ؟

انتخاب آن به شرایط آب و هوا، وجود یا عدم وجود آب کافی ، هزینه ها و … بستگی دارد که باید محل پروژه توسط مهندسین بازدید و محاسبه شود و بعد نوع چیلر انتخاب شود. درمناطقی که آب زیاد باشد ، رطوبت در فصل تابستان کم است و در نتیجه از چیلر آب خنک استفاده میکنند و در مناطقی که آب کافی وجود نداشته باشد رطوبت درفصل تابستان زیاد است واز چیلر هوا خنک استفاده میکنند.

نویسنده: