مقالات

به روزترین مقالات در زمینه تهویه مطبوع

لیست قیمت محصولات واته

کریستاله شدن چیلر جذبی

کریستاله شدن چیلر جذبی

مارس 6, 2022
برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش با شماره های زیر تماس بگیرید.

کریستاله شدن چیلر جذبی

در کریستاله شدن چیلر جذبی، ماده لیتیوم بروماید که در مدار وجود دارد و از آن به عنوان جاذب استفاده می شود، از حالت مایع خارج گشته و مانند بلورهای نمک می شود و باعث می شود پمپ و قسمت های دیگر چیلر و همچنین مسیر حرکت سیال داخل لوله ها، مسدود شود. بنابراین فرآیند سرمایش دچار اختلال می شود و این اختلال، باعث می شود که به دستگاه آسیب جدی وارد شود.  

علت کریستاله شدن چیلر جذبی

اگر به هر دلیلی، غلظت لیتیوم بروماید از حد مجازش بالاتر برود و یا اگر در غلظت مشخصی، دمای لیتیوم بروماید از حد مجازش کمتر شود، کریستاله شدن چیلر جذبی رخ می دهد. به عنوان مثال اگر در قسمت ژنراتور، حرارت زیادی به آب و محلول لیتیوم بروماید داده شود، غلظت این محلول بسیار زیاد و بیش از حد شده و موجب می شود کریستالیزه شدن اتفاق بیافتد. همچنین در صورتی که غلظت لیتیوم بروماید در حد مجاز باشد اما دمای آب برج خنک کننده بیش از حد کم شود، زمینه کریستالیزه شدن فراهم می شود. قسمت خروجی مبدل حرارتی، مهمترین قسمت برای کریستالیزاسیون می باشد.  چون که غلظت لیتیوم بروماید در این قسمت بالا می باشد. با غلیظ تر شدن لیتیوم بروماید در این نقطه و یا کاهش دمای بیش از حد آن، زمینه کریستاله شدن چیلر جذبی فراهم می گردد.

از دلایل مختلف کریستاله شدن لیتیوم بروماید

  • 1. با کاهش بیش از حد دمای آب برج خنک کننده، حتی در صورتی که غلظت لیتیوم بروماید مجاز باشد، کریستاله شدن اتفاق می افتد.   
  • 2.در صورتی که هوا، به هر دلیلی وارد محفظه اواپراتور و ابزوریر شود، فشار داخل محفظه افزایش می یابد و باعث تبخیر شدن آب ریخته شده روی لوله ها می شود و دیگر توانایی کار کردن به صورت بهینه را نخواهد داشت. بنابراین، دمای آبی که از چیلر خارج می شود افزایش می یابد. با افزایش دمای آب، ژنراتور چیلر، لیتیوم بروماید را بیشتر به گردش در می آورد و حرارت زیادی به آن منتقل می کند تا غلظت لیتیوم بروماید افزایش یابد و بخار آب را بیشتر جذب کند. همین کار، باعث کریستاله شدن لیتیوم بروماید می شود.
  • 3.اگر به هر دلیلی، در کار ژنراتور اختلال ایجاد شود، و آن گرمایی که برای جداکردن بخار آب از لیتیوم بروماید نیاز است، وجود نداشته باشد، لیتیوم بروماید، به شکل رقیق و با دمای کم وارد مبدل حرارتی می شود. از طرفی، لیتیوم بروماید سرد شده توسط آب برج خنک کننده، از ابزوریر خارج و حرارت لیتیوم برومایدی که از ژنراتور خارج شده را جذب می کند و باعث کاهش دمای زیادی در آن می شود و در نتیجه لیتیوم بروماید کریستاله شده و مسیری که مبدل از آن عبور می کند را می بندد.
  • 4.هنگامی که به هر دلیلی، مسیر آب مسدود و یا آب کافی در برج خنک کننده موجود نباشد، در ژنراتور، دما به شدت افزایش می یابد و باعث غلیظ تر شدن لیتیوم بروماید می شود و مسیر عبور مبدل را مسدود می کند. در چنین حالتی، میان خروجی پمپ لیتیوم بروماید غلیظ و ورودی پمپ لیتیوم بروماید رقیق، یک لوله قرار می دهند تا مستقیما لیتیوم بروماید غلیظ را به سمت لیتیوم بروماید رقیق هدایت کند و با ترکیب شدن این دو، غلظتش کم شود.
  • 5.اگر جریان برق، در صورتی که چیلر در حالت تمام بار در حال کار باشد قطع شود، لیتیوم بروماید غلیظ در خروجی ابزوریر، مبدل و ژنراتور جمع می شود و باعث می شود کریستاله شدن اتفاق بی افتد.
نویسنده: