کویل های بدون فین برج خنک کننده

نام محصول: کویل حرارتی

مدل: بدون فین 6 ردیفه

مورد استفاده: در برج خنک کننده