برج خنک کننده 500 تن طرح ابارا مجتمع مسکونی افرا

 

کارفرما

مجتمع مسکونی افرا واقع در الهیه تهران

 

مدل برج خنک کننده

برج خنک کننده 500 تن طرح ابارا جریان متقاطع

 

ویژگی

طرح ابارا به دلیل متقاطع بودن جریان آب و هوا، مصرف آب کمتری نسبت به برج های دیگر دارد.