برج های خنک کننده 80 تن مکعبی شرکت ایزوگام سازی

 

کارفرما

شرکت ایزوگام سازی واقع در شهرک صنعتی جنت آباد

مدل برج خنک کننده

برج خنک کننده مکعبی 80 تن مدار باز- جریان مخالف

ویژگی

به دلیل دمای بالای آب تمامی لوله ها از جنس گالوانیزه گرم و همچنین پکنیگ ها هم از نوع اسپلش استفاده شده اند.