تعویض پکینگ برج خنک کننده 1000 تن مخروطی وزارت آموزش و پرورش

 

کارفرما

وزارت آموزش و پرورش

 

مدل برج خنک کننده

برج خنک کننده 1000 تن مخروطی جریان مخالف

 

کارهای انجام شده

تعویض سه لایه پکینگ گام 14 برج خنک کننده 1000 تن مخروطی جریان مخالف