فن کویل

نام محصول: فن کویل سقفی توکار

مدل: ظرفیت200 الی cfm 1200

مورد استفاده: در مجتمع های تجاری، اداری، مسکونی و صنعتی