کندانسور

نام محصول: کندانسور(کویل)

مدل:  متناسب با دستگاه مربوطه

مورد استفاده: در همه ی دستگاه های تهویه مطبوع