برچسب: چند مورد از کاربردهای چیلر در صنایع غذایی

لیست قیمت محصولات واته

چیلر در صنایع غذایی

آوریل 6, 2022

چیلر در صنایع غذایی نقش چیلر در صنایع غذایی چیلر ها آب یا محلول آب و گلیکول را سرد می کنند. آب سرد شده، یا در مدار دستگاه های صنعتی تولید و بسته بندی مواد غذایی به شکل مستقیم استفاده می شود و یا به هواساز انتقال پیدا می کند و باعث می شود هوایی […] بیشتر