مقالات

به روزترین مقالات در زمینه تهویه مطبوع

لیست قیمت محصولات واته

هزینه برق چیلر های تراکمی

هزینه برق چیلر های تراکمی

ژانویه 13, 2021

اطلاع از لیست قیمت چیلر: لیست قیمت چیلر تراکمی

چیلر به زبانی ساده به معنی آب سرد کن است و این دستگاه برای سرد کردن آب نیاز به مصرف برق دارد. در این مقاله هزینه برق چیلر های تراکمی را با هم بررسی می کنیم.

چیلر نامی است که در کاربرد صنعتی یا تهویه از آن بسیار استفاده می شود. چیلرهای جذبی و تراکمی بر اساس ساختار و کارکرد دسته بندی می شوند.
چیلرهای جذبی معمولاً سایز بزرگتری دارند و از انرژی حرارتی استفاده می کنند.

چیلرهای تراکمی در مدل های هواخنک و آب خنک هستند. چیلرها به طور کلی نیاز به مصرف انرژی دارند.

این انرژی ها در چیلرهای جذبی به صورت مصرف انرژی حرارتی هستند و برای چیلرهای تراکمی نیز به صورت مصرف انرژی الکترونیکی است.

محاسبه هزینه برق چیلر های تراکمی

مصرف لود و دیماند انرژی الکتریکی برای یک ساختمان بر اساس مصرف کننده است. بیشترین مصرف برق در یک ساختمان بر اساس هزینه تهویه و مطبوع ارزیابی می شود.
کمپرسورها قلب یک چیلر های تراکمی محسوب می شود. در واقع چیلر های تراکمی توسط کمپرسورها مبرد ها را به حرکت در می آورند و این حرکت در جهت جریان صورت می گیرد. در این پروسه فشار و دما بیشتر می شود. در ارزیابی چیلر های تراکمی مبرد وارد کندانسور می شود و عملیات تبادل حرارت و تغییر فاز در کندانسور صورت می گیرد.
در چیلر های تراکمی آب خنک نیاز است که رویکرد تبادل حرارت به درستی صورت بگیرد به صورتی که مبردی که دارای دما و فشار پایین تری به نسبت چیلر تراکمی هوا خنک است، اجرا شود.
دمای آب برج خنک کننده معمولاً از دمای هوای عبوری از کویل کندانسور هوایی پایین تر اعلام شده است.

چیلر تراکمی


برای چیلرهای تراکمی آب خنک یک رویکرد دمای کندانس مبرد دیده می شود که وابسته به دمای 42 درجه سانتیگراد است. طراحی چیلر های تراکمی هواخنک کمی فرق دارد به طوری که برای شهر و موقعیت جغرافیایی، نیاز به تفاوت در دما و فشار کندانس است.
در چیلر های تراکمی هوا خنک نیاز است که کندانسورها بر اساس مقدار درجه حرارت میانگین، طراحی شده و انتخاب شود.
مقدار میانگین درجه حرارت در چیلر های تراکمی هواخنک رویکرد خاص خود را دارد اما مقدار اختلاف میانگین بر اساس اختلاف دمای هوای ورود به کندانسور بوده و پارامتر مقدار دمای کندانس مبرد نیز در نظر گرفته شده است.

پارامترهای محاسبه هزینه برق چیلر های تراکمی

طبق بررسی های بخش پیش مشخص است که اختلاف بر اساس سطح حرارتی کویل تغییر می کند. برای کندانسور هایی که با سطح تبادل حرارتی زیاد همراه هستند می توان موقعیت 7 درجه سانتیگراد را مدنظر قرار داد.
به طور معمول در طراحی و انتخاب کندانسور هوایی برای چیلر های تراکمی عدد حدود 15 سانتیگراد ارزیابی می شود. برای تعیین مقدار کندانس دمایی نیز در هوای مقدار کندانس دمایی در 35 درجه سانتیگراد است که به مقدار اختلاف دما افزوده می شود. در نهایت مقدار به 50 درجه سانتیگراد می رسد. زمانی که فشار کندانس افزایش یافت، این رویکرد سبب افزایش نسبت تراکم در چیلر های تراکمی شد به طوری که این افزایش سبب شد تا بازده حجمی کمپرسور نیز کمتر شود و سبب افزایش برق چیلر شود.

اگر بخواهیم کمی دقیقتر در این زمینه صحبت کنیم، زمانی که چیلر های تراکمی در حال کارکرد هستند، نسبت تراکم فشار با نسبت حجم متراکم شده رابطه مستقیم خواهد داشت که موضوع بسیار مهمی است.


هرچه میزان تراکم بالا و دمای کندانسور بیشتر باشد هزینه برق چیلر های تراکمی نیز بیشتر می شود و در واقع مصرف انرژی بسیار بیشتر است. این افزایش سبب می شود که بازه کمپرسور ها کمتر شود. برای اینکه هزینه برق چیلر های تراکمی به طور کاملاً دقیق بررسی شود نیاز است که همه مصرف کننده هایی که شامل موتورهای الکتریکی هستند میزان برق را مورد محاسبه قرار دهند.

سیکل کاری چیلر های تراکمی

به طور کلی در چیلر های تراکمی سه سیکل کاری مطرح است. سیکل اول مربوط به مدارای آبی است که به صورت آب خنک کننده فن کویل کار می کنند و البته که برای هواساز نیز استفاده می شود. آب توسط پمپ های مخصوص که معمولاً چیلد واتر نامیده می شود وارد اواپراتور و همینطور دستگاه های خنک کننده شده و در آن می چرخد.
شرایط مدار به صورتی است که بیشترین مصرف برق را پمپهای چیلد واتر دارند. سپس آب وارد چیلر ها می شود و اگر قرار باشد که گرما گرفته شود این کار توسط اواپراتورها صورت می گیرد.
مدار سیکل مبرد چیلر در اواپراتورها تبخیر می شود و سبب می شود که گرما پس داده شود. سپس به وسیله پمپ گردش آب و همینطور برج های خنک کننده دفع صورت می گیرد. در این سیکل مدار مبرد مطرح است که در گردش چیلر دیده می شود و این گردش به واسطه کمپرسور انجام می شود. دقت کنید که برای محاسبه مصرف برق چیلر نیاز است که توان الکتریکی کمپرسورها ارزیابی شود. الکتروموتورهای پمپ فن کویل نیز به واسطه موقعیت این بخش ارزیابی می شوند.

اگر قرار باشد مصرف برق چیلر های تراکمی را بررسی کنیم، این محاسبه باید توسط توان الکتریکی کمپرسورها بررسی شود و البته که حضور یک یا چند کمپرسور در این زمینه تعیین کننده است.
دقت کنید که برای محاسبه مصرف برق چیلر آبی نیاز است که توان الکتریکی کمپرسورها بررسی شود و البته که الکترو موتور پمپ فن کویل نیز گزینه خوبی است. در خصوص الکتروموتور های پمپ برج خنک کننده این موقعیت و توان الکتریکی ارزیابی می شود. در هر صورت نکات زیادی در این زمینه وجود دارد که ارزیابی پیک اصلی مصرف انرژی را شامل می شود.

بررسی سیکل کارکرد چیلر های تراکمی

برای اینکه مصرف برق چیلر های تراکمی باید سیکل کارکرد آن را مورد بررسی قرار داد. شرایط به این صورت است چیلر های تراکمی هوا خنک اغلب شامل یک لوپ کارکرد مدار آب چیلد واتر است و بر اساس پمپ های گردش آب ارزیابی می شود. الکترو موتورهای هواساز نیز در این زمینه پیش بینی شده است.
از سوی دیگر مدار تبرید چیلر نیز به واسطه کمپرسورها ارزیابی می شود. برای محاسبه مصرف برق چیلر های تراکمی هوا خنک نیاز است که چیلر ها دارای کندانسور هوایی ارزیابی شود. این سبک از کنانسورها اغلب شامل کویل های هوایی هستن که با فن کندانسور ارزیابی شده است.
ظرفیت چیلر اگر بالاتر برود، مقدار کویل و فن نیز بیشتر می شود. برای محاسبه مصرف چیلر تراکمی هواخنک نیز موقعیت الکتروفن های کندانسور ارزیابی می شود که باید موتور پمپ را لحاظ کرد. برای محاسبه مصرف برق چیلر های تراکمی نیاز است که توان الکتریکی کمپرسورها را جمع کرد و در نهایت محاسبه برای پمپ ها و فن ها صورت می گیرد.

محاسبه مصرف برق کمپرسور چیلر های تراکمی

اگر قرار باشد در مورد چیلر های تراکمی صحبت کنیم، چیلر های تراکمی به واسطه توان الکتریکی کمپرسورها ارزیابی می شود و طبق آمپر باید مصرف انرژی صورت بگیرد. دقت کنید که تفاوت شرایط کارکرد در بخش دمای کنانسور سبب می شود که مقدار مصرف برق چیلرهای هوا خنک بیشتر هم باشد.

اجزای سیستم چیلر های تراکمی

در چیلر های تراکمی اجزای کمپرسور، اواپراتور و کندانسور همینطور برج خنک کننده وجود دارد. هر یک از این موارد بر اساس مصرف انرژی بوده و مقدار متفاوت از سایر با هم دارند.
بیشترین مصرف برق چیلر های تراکمی مربوط به کمپرسور بوده و به طور کلی شامل موتور الکتریکی می شود. پمپ متصل شده به اواپراتور ها شامل مصرف انرژی هستند اما میزان مصرفی که برای آن دیده می شود در حد موتور الکتریکی کمپرسورها نیست.
برای چیلر های تراکمی هوا خنک یک سری فن ها روی کندانسور قرار گرفته است و به طور کلی هر یک از این فن ها سبب برق مصرفی می شوند. در چیلرهای تراکمی آب خنک کارکرد کندانسور با فن نبوده و خنک سازی توسط فن صورت نمی گیرد. در این شرایط از یک مبدل حرارتی پوسته لوله استفاده می شود و یک پمپ طراحی شده است که به برج خنک کننده انتقال می یابد و این پمپ سبب می شود که مصرف الکتریسیته صورت بگیرد.
مقدار هزینه برق چیلر های تراکمی بر اساس نوع سیستم گرمایش و سرمایش فرق دارد. برای هر دستگاه تهویه یک کاتالوگ در نظر گرفته شده است که بر روی آن یک سری اطلاعات در زمینه استخراج توان الکتریکی ورودی ارزیابی می شود که بر حسب کیلو وات ساعت است و البته که یک ضرب و تقسیم ساده می تواند مقدار هزینه برق چیلر های تراکمی را مشخص کند.

کارکرد چیلرها:

نوع کارکرد چیلر های تراکمی و جذبی با هم فرق دارد و این موضوع بر روی هزینه های برقی آن نیز اثرگذار است. بخش عظیمی از چیلرهای جذبی توسط گاز تامین می شوند و از سوی دیگر هزینه برق مصرفی آن نیز به نسبت چیلر های تراکمی کمتر است. دمای کندانس مقدار مصرف برق چیلر های تراکمی هوا خنک باید مورد پیش بینی قرار بگیرد و البته که تحلیل عملکردی کمپرسورها نیز به واسطه موقعیتی که کمپرسور دارد پیش بینی می شود. شاخص گذاری های چیلر های تراکمی می تواند یک شرط مشخص در دنیای مصرف برق باشد و بهتر است که سیاست های کافی در نظر گرفته شود تا از نظر مصرف برق صرفه جویی صورت بگیرد. چیلر تراکمی بر اساس سازه ساخت نیز تعیین موقعیت می شود.

اطلاع از لیست قیمت چیلر شرکت واته: لیست قیمت چیلر تراکمی
برای استعلام قیمت انواع دستگاه های تهویه و انتخاب بهترین دستگاه مطابق شرایط پروژه خود با مهندسین ما تماس بگیرید.

 

نویسنده: