تعویض پکینگ و آب پخش کن برج خنک کننده 300 تن مجتمع مسکونی گلستان

 

کارفرما

مجتمع مسکونی گلستان واقع در پاسداران

مدل برج خنک کننده

برج خنک کننده 300 تن مخروطی جریان مخالف

کارهای انجام شده

تعویض سه لایه پکینگ گام 19 برج خنک کننده 300 تن مخروطی و همچنین تعویض آب پخش کن 8 اینچ