فن کویل سقفی

نام محصول: فن کویل (سقفی توکار)

مدل: 
200 الی 1000
مورد استفاده: 
در مجتمع های تجاری، اداری، مسکونی و صنعتی