چیلر

نام محصول:

چیلر تراکمی هوا خنک (هوایی)

نوع کویل:

DX

مدل: 

2 الی 900 تن تبرید

مورد استفاده:

در سالن های ورزشی، کارگاه های صنعتی، استخرها و …