یونیت هیتر

نام محصول:

یونیت هیتر

نوع کویل:

آبی

مدل: 

42000 الی 450000 btu/h

مورد استفاده:

در سالن های ورزشی، کارگاه های صنعتی، استخرها و …