برچسب: بهترین سیستم تهویه مطبوع3

سیستم تهویه مطبوع (گرمایش و سرمایش) سوله

آوریل 12, 2021

سیستم تهویه مطبوع برای سوله از اهمیت زیادی برخوردار است، طراحی و ساخت سوله های صنعتی باید به واسطه سیستم تهویه مطبوع در نظر گرفته شود و می بایست فضای مناسب برای کانال کشی مورد نظر صورت بگیرد تا تجهیزات سرمایش و گرمایش ارزیابی شود. سیستم تهویه مطبوع سوله چیست؟ سیستم تهویه مطبوع متفاوت هستند […] بیشتر