برچسب: فن کوئل 4 لوله

نحوه کارکرد فن کوئل ها و تقسیم بندی آنها

آوریل 29, 2019

نگاهی به فن کوئل ها از دید نوع سرمایش و گرمایش سیستم کارکردی فن کوئل ها همانگونه که از شرایط نامگذاری گویاست از یک فن و یک کویل تشکیل شده است. به گونه ای که جنس کویل ها از مس و توسط فین (پره) های آلومینیومی به منظور افزایش سطح انتقال حرارت احاطه شده اند. […] بیشتر