برچسب: لیست قیمت هواساز مولتی زون

هواساز مولتی زون (چند منطقه ای) چیست؟

آوریل 4, 2021

در صورتی که بخواهیم کنترل دما برای هر بخش و یا هر اتاق از ساختمان در ساختار جداگانه و مستقل باشد نیاز به هواساز مولتی زون داریم. نام دیگری که برای این هواساز در نظر گرفته می شود هواساز چند منطقه ای است. لیست قیمت هواساز هواساز مولتی زون چطور کار می کند؟ عملکرد هواساز […] بیشتر